Het blijft niet alleen bij nadenken over hoe er waarde gehaald kan worden uit afvalwater, maar er worden daadwerkelijk energiefabrieken en andere projecten gerealiseerd.

EFGF Harnaschpolder

Energie- en grondstoffenfabriek Harnaschpolder levert warmte aan woningen en fosfaat voor de productie van kunstmest.

meer »

Energiefabriek Tollebeek

Waterschap Zuiderzeeland gaat de eerste slibgistingsinstallatie met de innovatieve Ephyra® technologie van Royal Haskon..

meer »

Omzetpunt Amersfoort

Waterschap Vallei en Veluwe heeft een energie- & grondstoffenfabriek. Het is de eerste fabriek in Nederland die kunstmes..

meer »

RWZI Oijen

Superkritische vergassing van zuiveringsslib voor terugwinning van energie en grondstoffen.

meer »

Energiefabriek Kampen

Uit het afvalwater van Kampen wordt evenveel energie gehaald als nodig is om het afvalwater te zuiveren en het slib te v..

meer »

Energiefabriek Hengelo

Het centraal verwerken van zuiveringsslib op de RWZI Hengelo geeft energie! Dat blijkt uit onderzoek. Daarom heeft water..

meer »

Energiefabriek Walcheren

Waterschap Scheldestromen werkt aan het energieneutraal maken van zijn grootste rioolwaterzuiveringsinstallatie in Ritth..

meer »

TDH Venlo

Op RWZI Venlo van het Waterschapsbedrijf Limburg is in 2012 een continue thermisch drukhydrolyse en een slibvergisting i..

meer »