De waterschappen in Nederland beschouwen afvalwater niet langer alleen als een te zuiveren en te verwerken afvalproduct, maar ook als een bron van duurzame energie, grondstoffen en schoon water. Dit past in de maatschappelijke transitie naar een circulaire economie. De waterschappen werken hieraan in de netwerkorganisatie Energie- en Grondstoffenfabriek.

 

Waardevolle grondstoffen

Met het afvalwaterzuiveringsproces komt energie vrij die om te zetten is in biogas, waarop auto’s kunnen rijden of in elektriciteit, waarmee huishoudens van stroom kunnen worden voorzien. Echte groene stroom van het eigen waterschap. Met het fosfaat dat wordt gewonnen uit afvalwater, wordt o.a. kunstmest gemaakt. Lees hier meer over toepassingen van onze producten. 

We doen het niet alleen

De 21 individuele Nederlandse waterschappen werken samen met de Unie van Waterschappen en STOWA (Stichting onderzoek waterbeheer), kennisinstellingen (TUDelft), Stichting Groengas Nederland, Nutriëntenplatform en vele andere organisaties.

Waar we nu staan

Er zijn negen Energiefabrieken in voorbereiding en inmiddels acht rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn getransformeerd tot Energiefabriek. En we zijn natuurlijk trots op ons product: Waterschapsenergie. Er wordt intensief onderzoek gedaan om waardevolle grondstoffen, zoals alginaat en cellulose terug te winnen uit afvalwater. Daarnaast zijn er zeven locaties waar fosfaat al wordt teruggewonnen.

Jaarverslag

Lees hier het jaarverslag 2015